Top

EN / 中文
Upcoming:  DAC & CHONGQING AIR is now receiving applications! Apply now!!
 / 
03 Nov,2014

Curator: Lynn S.

Artists: Li Qi, Shen Yangchao, Tao Hui, Yi Yuxiao, Zhang Jin

Exhibition opening: 19:30, Sunday 2nd Nov. 2014

Exhibition duration: 2nd Nov. 2014 - 21st Nov. 2014

Venue: DAC (Dimensions Art Centre), Guan Jia Lin 190, Huang Jue Ping,

             Jiu Long Po District, Chong Qing

Sponsor:  DAC (Dimensions Art Centre), Jiu Long Po district, Chongqing

Wechat:   CNCQDAC