Top

EN / 中文
Upcoming:  DAC & CHONGQING AIR is now receiving applications! Apply now!!
 / 
25 Nov,2014


Curator:                   Tudor Bratu


Artists:                     Paulien Bremmer 


Exhibition opening:  19:30, Sunday 30th Nov. 2014


Exhibition duration:  30th Nov. 2014 - 20st Dec. 2014


Venue:                     Dimensions Art Center, Guan Jia Lin 190, Huang Jue  

 Ping, Jiu Long Po District, ChongQing


Sponsor:                  Dimensions Art Center, Jiu Long Po district, ChongQing


Wechat:                      CNCQDAC