Top

EN / 中文
Upcoming:  DAC & CHONGQING AIR is now receiving applications! Apply now!!
 / 
01 Dec,2014

Curator:Tudor Bratu


Artists:Xinwen Liao


Exhibition duration:30th Nov. 2014 - 20st Dec. 2014


Venue:DAC(Dimensions Art Centre), Guan Jia Lin 190, Huang Jue Ping, Jiu Long Po District, ChongQing.                                               


Sponsor:DAC(Dimensions Art Centre), Jiu Long Po district, ChongQing


Wechat: CNCQDAC